Information om brand i flerfamiljsbostäder

Skydda dig och dina grannar mot brand

Brand

Hjärt och lungräddning

HLR - Vuxna

Hjärt och lungräddning - barn

HLR - Barn

Hjärt och lungräddning med hjärtstartare/defibrillator
Hänvisning till app som kan laddas ner.

Beskrivning
Denna app togs fram under 2013 av HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden. Nu finns det nya riktlinjer kring HLR och positioneringen av hjärtstartare i kartfunktionen kan inte garanteras.

För sökfunktion av hjärtstare hänvisar vi till www.hjartstartarregistret.se. Då appen har varit mycket populär erbjuder vi information om hjärt-lungräddning i appen. Vi du läsa mer? Besök www.hlr.nu och www.hjart-lungfonden.se

Grannsamverkan