Nycklar

Rutin för beställning av extranycklar

Om ni skulle behöva extranycklar gäller följande:

 • Nycklar till postfack och till lägenhetsdörrens övre lås
 • Beställs av medlemmen själv hos valfri låssmed.
 • Nycklar till lägenhetsdörrens undre lås
 • Beställs via nyckelansvarig.
 • Vid beställning anges följande uppgifter för nyckelansvarigs vidarebefordran till låssmeden:
 • Personnummer
 • Namn
 • Mobilnummer
 • Nyckelns CMSnr
 • Nyckelns 1L/2L-nr
 • När beställningen är klar hämtas och betalas nycklarna av resp medlem hos:
 • Certego, Olof Asklunds gata 11, 421 30 Västra Frölunda, tel 031-49 85 00
 • Nycklar till garaget (som inte tillhör vår fastighet)
 • Beställs via nyckelansvarig som också lämnar ut nycklarna.
 • Kostnaden för nycklarna läggs på den beställande medlemmens månadsavgift.

Nyckelansvarig: Jeanette Strandelin, jeanette_strandelin@hotmail.com, 070-2212032