Sophantering och källsortering

 

Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Avfallet lämnas i en gemensam miljöstation i röda huset mellan Liedstrandsgatan 10 och 12.

I miljöstationen sorteras förutom komposterbart och brännbart även tidningar, glas, pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och batterier.

Grovsopor som till exempel elektronikskrot och möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. För information om var din närmaste återvinningscentral finns och dess öppettider kontakta Göteborgs stad eller gå in på deras hemsida.

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning. Vi har privilegiet att ha ett mycket bra soprum i huset. Med detta kommer också ett kollektivt ansvar, vi behöver alla hjälpas åt att hålla ordning i soprummet och se till att det är fint, rent och snyggt. Det finns kvast och borste om du råkar skräpa ner.