Uppsägningstid för garageplats:

Vår Brf hyr alla garageplatserna av Sigillet Fastigheter därför är garageplatsen på ett eget hyreskontrakt som löper 3 månader i taget med 3 månaders uppsägning.

Se till så att entrédörrarna går igen efter dig, och ha lite koll på vilka som följer med in genom dörren! Vi behöver hjälpas åt att ha koll, så vi inte får in obehöriga i fastigheterna!

Vi får vår Garagestädning fredagen 19 april kl. 09:00-16:00, tänk på att parkera annan plats under tiden kl.09-16

fredag till söndag 19-22 april så har vi med våra grannar Ivar Kjellberg beställt en container

Lördagen 20 april kl.11.00 kommer vi genomföra vårens städdag i föreningen.

Årsstämma med extra festligheter Tisdagen 7 maj kl.18.00

 

Mvh Styrelsen.