Uppsägningstid för garageplats:

Vår Brf hyr alla garageplatserna av Sigillet Fastigheter därför är garageplatsen på ett eget hyreskontrakt som löper 3 månader i taget med 3 månaders uppsägning.

Se till så att entrédörrarna går igen efter dig, och ha lite koll på vilka som följer med in genom dörren! Vi behöver hjälpas åt att ha koll, så vi inte får in obehöriga i fastigheterna!

Mvh Styrelsen.