Container till dina grovsopor!

Under helgen den 7–10 okt kommer vi att ha en container för grovsopor, där du kan slänga dina grovsopor. Den kommer att stå vid miljöhuset, som vi delar med samfälligheten Rosengången.

Gemensam städdag. Lördagen 22 okt kl.11.00 kommer vi genomföra höstens städdag i föreningen. Likt tidigare städdagar så möts vi i entrén till hus 12 för fördelning av sysslor. Vi kommer bl.a. sopa cykelrummen och gångarna i förråden, ta bort allt löst och plocka undan kring husen. Någon gång vid kl.12.00 bjuds det på grillad korv med dryck utanför hus 12.  Varmt välkomna den 22 okt.

Uppsägningstid för garageplats:

Vår Brf hyr alla garageplatserna av Sigillet Fastigheter därför är garageplatsen på ett eget hyreskontrakt som löper 3 månader i taget med 3 månaders uppsägning.

Mvh Styrelsen.