Information inför årsstämma 26 maj

Allt material inför årsstämman 26/5 är nu utskickat via mail till alla medlemmar.

Innehållande:

  • Kallelse
  • Agenda
  • Bilaga 1 till agenda
  • Årsberättelse

Av miljömässiga skäl trycker vi inte upp underlaget till alla medlemmar.

Är det någon som inte har tillgång till det digitala underlaget så har styrelsen tryckt upp några få exemplar av underlagen.

Prata i så fall med någon i styrelsen så löser vi detta.