I hjärtat av Lunden

Föreningens fastigheter består av två hus med 86 lägenheter. Dessa är belägna på Liedstrandsgatan 10 och 12, som sedan färdigställandet blev en förlängning av Liedstrandsgatan som är en förlängning av Pärlstickaregatan.