Styrelse 2021-2022

Brf Danska Vägen i Lunden, Göteborg org. nr 769623-7049

Ordförande 

Mikael Callenberg                       mikael.callenberg@gmail.com                070-2690689

Kassör och upphandling 

Johan Ramström                        johan@ramstrom.nu                                072-7310860

Sekreterare och SBA  

Ida Lindén                                   idaliinden@gmail.com                             070-3677491

Garantifrågor o tekniska leverantörer    

Jonny Engelbrektsson                jonnyengelbrektsson@gmail.com            070-6352996

Överlåtelser o skyltar     

Catharina Johansson                  goteborgxx@gmail.com                           070-6943879

Förråd och nycklar   

Jeanette Strandelin                     jeanette_strandelin@hotmail.com            070-2212032

Web och hemsida     

Reimond Ardner                          ardner@telia.com                                     070-6465193

Administration och dokumentation

Kenneth Lexell                            kenneth.lexell@gmail.com                        072-7202065