Styrelse 2020-2021

Brf Danska Vägen i Lunden, Göteborg org. nr 769623-7049

Ordförande 

Kenneth Lexell                            kenneth.lexell@gmail.com                       072-7202065

Kassör och upphandling 

Johan Ramström                        johan@ramstrom.nu                                072-7310860

Sekreterare och SBA  

Mikael Jakobsson                       smj1222@gmail.com                               070-6921828

Garantifrågor o tekniska leverantörer    

Jonny Engelbrektsson                jonnyengelbrektsson@gmail.com            070-6352996

Överlåtelser o skyltar     

Andrea Galliher                          andrea.galliher@outlook.com                   072-5752044

Förråd och nycklar   

Jeanette Strandelin                     jeanette_strandelin@hotmail.com            070-2212032

Web och hemsida     

Mikael Callenberg                       mikael.callenberg@gmail.com                  070-2690689

Administration och dokumentation

Ida Lindén                                   idaliinden@gmail.com                               070-3677491