Styrelse 2022-2023

Brf Danska Vägen i Lunden, Göteborg org. nr 769623-7049

Ordförande 

Björn Lundgren                        bjornln@telia.com                                    070-5837585

Kassör och upphandling 

Åse Hjertén                              asehjerten@yahoo.com                            073-8093379

Sekreterare och SBA  

Ida Lindén                                 idaliinden@gmail.com                             070-3677491

Garantifrågor o tekniska leverantörer    

Jonny Engelbrektsson                jonnyengelbrektsson@gmail.com             070-6352996

Överlåtelser o skyltar     

Catharina Johansson                  goteborgxx@gmail.com                           070-6943879

Förråd och nycklar   

Jeanette Strandelin                     jeanette_strandelin@hotmail.com            070-2212032

Web och hemsida     

Reimond Ardner                          ardner@telia.com                                   070-6465193

Administration och dokumentation

Mathilda Jaktman                         mathilda@jaktman.com                         073-5263726