Hemberedskap;

72TIMMARs Beredskap

Vill du veta mer;

http://goteborg.se/72timmar

http://dinsakerhet.se

Närmaste skyddsrum;

Liedstrandsgatan 4 och Danska Vägen 61

Läs mer;

http://msb.se/skyddsrum