Felanmälan - bostad

Efter garantitiden är det vi själva i föreningen som hanterar skador och fel samt de kostnader som dessa skapar. Styrelsen har beslutat att på försök hantera detta själva. Vi har tidigare betalat drygt 100 000 kr för denna tjänst, teknisk förvaltning, och har ambitionen att sänka föreningens kostnad.

Beskrivning av skador och fel som vi ser på fastigheten mailas till info@brfdanskavagen.se

Garantitid

Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För vitvaror, blandare/vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år. Under denna tid har du rätt att få eventuella funktionsfel åtgärdade såsom fel på värme, ventilation och el. Garantibesiktningen görs cirka två år efter slutbesiktningen. Din lägenhet kontrolleras då återigen av besiktningsman. Du får i god tid besked om när besiktningen kommer äga rum. Entreprenaden anses avslutad efter godkänd slutbesiktning.