Balkong och uteplats

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket.

Markiser

Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening.

Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad som följer färgen på bakomliggande huskropp.

Tala med styrelsen som kan ge dig råd och anvisningar vart det är förberett för infästning av markisen. Anlita en behörig montör. Mer information om markiser hittar du i pärmen med skötselanvisningar som du fått i samband med inflyttningen.

 

Inglasning av balkong

För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse.

Föreningen har idag bygglov för inglasning av alla balkonger utom de överst och längst ned.

Styrelsen har upphandlat och föreslår leverantören Svenska Lumon AB. Denna leverantör, som är CE-märkt samt ensam om att erbjuda ramlösa glas, rekommenderas även av JM. http://www.lumon.se/lumon-inglasning-avbalkong/

Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om växter och markbeläggnig på uteplatsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor.