Parkering

Föreningen hyr garageplatser av ägaren till garaget under våra två hus. Dessa platser hyrs sedan vidare till föreningens medlemmar.

Önskar du hyra en av föreningens platser så mailar du styrelsen: info@brfdanskavagen.se

Parkeringarna på Liedstrandsgatan framför våra två hus är avgiftsbelagda via SMS avgift. Övervakning på dessa platser sker regelbundet. Parkering är endast tillåten på markerade platser.

 

Uppsägningstid för garageplats

Vår Brf hyr alla garageplatserna av Sigillet Fastigheter därför är garageplatsen på ett eget hyreskontrakt som löper 3 månader i taget med 3 månaders uppsägning.