Överlåtelse

Överlåtelser ska skickas till;

Brf Danska Vägen
c/o SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 226
851 04 SUNDSVALL

Telefon 0771-722 722

kundtjanst@sbc.se

www.sbc.se

Överlåtelseavgift tas ut enligt föreningens stadgar.