Tack alla som var med på vår gemensamma städdag i föreningen!

Nu när vi går mot mörkare årstid, tänk på att släcka levande ljus när du går hemifrån!

Ventilationsfilterbyte:
Föreningen har köpt in ventilationsfiltren till samtliga lägenheter. Varje enskild lägenhet står för sin egenkostnad 100kr per filter. Samtidigt som det planerade bytet av brandvarnare görs kommer filtren att delas ut. OBS behöver du/ni hjälp med att byta filtren kontakta styrelsen för hjälp med bytet.

Mera info om filterbyte och brandvarnare kommer på mejl.

INFO OM EL:
Föreningen kommer få göra en mindre höjning av elpriset med 2,5öre per kWh from 1okt-21. Föreningen har valt Nordic Green som kan erbjuda Vindenergi avtalet är bundet i tre år. De som inte fått sin debitering för sin el de senaste månaderna kommer att få det nu i en klumpsumma i efterhand.