Nyheter för Brf Danska Vägen:

På årstämman valdes följande medlemmar till styrelsen:

Ordförande; Kenneth Lexell

Kassör, Johan Ramström

Sekreterare, Mikael Jakobsson

Teknikansvar, Jonny Engelbrektsson

Ledamot, Nicolas Sjösvärd

Ledamot, Jeanette Strandelin

Ledamot, Mikael Kallenberg