Felanmälan - lokalhyresgäster

JMs Kundservice

Tel. 020-731 731

E-mail: kundservice@jm.se

Öppettider: Mån-Fre 07.00-16.00

Jour

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 16.00 på vardagar samt helger, kontakta jouren på telefon 08-657 64 00.

Detta bör undvikas och ska endast ske:

•Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage)
•Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid

OBS!

Jour utryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

Hiss

Vid fel på hissen, kontakta leverantören Kone direkt på telefon 020-72 20 20