Styrelse 2019-2020

Brf Danska Vägen i Lunden, Göteborg org. nr 769623-7049

Ordförande 

Kenneth Lexell                            kenneth.lexell@gmail.com                       072-7202065

Kassör och upphandling 

Johan Ramström                        johan@ramstrom.nu                                072-7310860

Sekreterare och SBA  

Mikael Jakobsson                       smj1222@gmail.com                               070-6921828

Garantifrågor o tekniska leverantörer    

Jonny Engelbrektsson                jonnyengelbrektsson@gmail.com            070-6352996

Överlåtelser o skyltar     

Nicolas Sjösvärd                         nicbrfdanskavagen@gmail.com               0722-119240

Förråd och nycklar   

Jeanette Strandelin                     jeanette_strandelin@hotmail.com            070-2212032

Web och hemsida     

Mikael Callenberg                       mikael.callenberg@gmail.com                  070-2690689